“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.” nämä sanat saattavat löytyä monen suunnittelijan työtiedoston sisältä. Suunnittelijana osaan kirjoittaa tämän täysin puppua sisältävän lauseen unissani. Lorem ipsum on täytetekstiä, jonka avulla testataan tekstityylien toimivuutta graafisessa suunnittelussa.

Olemme toteuttaneet verkkosivuja monille yrityksille ja organisaatioille. Homma alkaa yleensä näin: “Hei tehkää meille verkkosivut!”. Me “Oukki doukki, me hoidetaan! Onko teillä sisältöä mietittynä?” Tilaaja: “Voisitteko ensin suunnitella jotain? Me saadaan siten paremmin ajatuksesta kiinni”. Onnistuneisiin lopputuloksiin olemme näillä keinoin päässeet, mutta projekti olisi sujunut joutuisammin valmiiksi tehdyillä sisällöillä.

Haluan avata sinulle hyvä lukija, miksi sisältö tulisi tehdä ennen varsinaisen suunnittelutyön aloittamista.

Pystyykö suunnittelija tekemään mitään ilman sisältöä?

Kyllä, mutta tietämättä mitään tavoitteista tai kohderyhmistä - on suunnittelutyö ennemminkin hakuammuntaa.

Pyöritätkö sinä liiketoimintaasi ilman tavoitteita? Et, hyvä, koska eihän siitä muuten tulisi pitkällä juoksulla mitään (jos vastasit kyllä niin suosittelen kääntymään strategin puoleen). Suunnittelijana minä haluan tietää yrityksesi tavoitteet ja visiot. En minä niitä projektin alussa huvikseni kysele. Visuaalinen suunnittelu on tehty tukemaan ja tavoittelemaan yrityksesi liiketoiminnallisia tavoitteita. Ilman päämäärää suunnittelutyö on vain joutavaa hakuammuntaa ja lopputulos näyttää mahdollisesti hienolta, mutta se ei tue yrityksen tavoitteita.

Visuaalinen suunnittelu ei tavoita yksin näitä tavoitteita: se vaatii ympärilleen huolellisesti tuotettua tekstiä, joka parantaa sanomaa ja auttaa yritystä erottumaan massasta. Sinun yrityksesi verkkosivut tarvitsevat ympärilleen sanoja, jotka ohjailevat käyttäjiä tekemään sitä, mitä haluamme niiden tekevän. Nykyään emme aloita mitään projektia ennen kuin sisältö on valmiina, joko meidän tai asiakkaan puolesta.

Sisällöntuotanto edistää käytettävyyden suunnittelua

Verkkosivuprojektit alkavat yleensä tilaajan tekemillä visuaalisilla toiveilla ja ajatuksilla. Yleensä tilaajalta löytyy projektille jonkinlainen päämäärä ja visio. Yksinkertainen tavoite päivityksen tekemiselle on liidien ja brändimielikuvan kasvattaminen.

Miten käytettävyyden suunnittelu ja sisällöntuotanto liittyvät toisiinsa? Kuvitellaan, että sinä ja minä olemme uudistamassa asiantuntijapalveluita kauppaavan yrityksen verkkosivuja, meillä on tavoite kirkkaana mielessä: liidien lisääminen. Verkkosivujen tulee toimia kuin avonainen hunajapurkki, joka houkuttelee janoisia asiakkaita paikalle. Ennen tätä meidän täytyy yhdessä miettiä miten saamme herätettyä asiakkaiden mielenkiinnon. Ahkeroimme muutaman tunnin ja toteutamme ensimäisen version verkkosivujen sisällöstä.

Tämän vaiheen jälkeen lähdemme tarkastelemaan sisältöä käytettävyyden kannalta eli alamme toteuttamaan sisältöarkkitehtuuria. Käytettävyyden suunnittelun avulla pilkomme sisältöä tärkeysjärjestykseen. Tämä auttaa meitä ymmärtämään millaista sisällön tulisi olla, että onnistumme projektin tavoitteissa. Sisältöä voidaan lähteä pilkkomaan muutamilla kysymyksillä:

  • Mitä vierailijoiden tulisi tietää yrityksestämme?
  • Millaisia toimintoja meidän tulee edistää eniten myynnin kannalta?
  • Mikä sisältö on toissijaista ja voiko sen sisällyttää toiselle sivulle?
  • Pitäisikö lisätä tai poistaa jotain helpottaaksemme loppukäyttäjiä?
  • Onko jokin kohta harhaanjohtava tai virheellinen?
  • Auttaako tämä tieto meitä saavuttamaan tavoitteet?
  • Pitäisikö meidän sisällyttää yhteydenottolomake etusivulle vai piilottaa se linkin taakse?

Jos tarkoituksena on liidien kasvattaminen niin emme lähde suoraan etusivulla esittelemään yrityksemme pitkää historiaa. Se ei välttämättä herätä ensimmäisenä lukijan mielenkiintoa jos hän on tullut paikalle etsimään ratkaisua ongelmiinsa. Tarkoituksena on vastata lukijan kysymyksiin: miksi tarvitsen palveluitanne? Miten tämä helpottaa liiketoimintaani?

Nyt kun olemme jumpanneet sisällön tukemaan projektin tavoitteita, voimme siirtyä sisällön ja suunnitelmien kanssa piirustuspöydän ääreen. Visuaalisen suunnittelun avulla nostamme tärkeitä myyntipuheita esiin ja ohjaamme käyttäjiä kohti meidän haluamia tavoitteita.

Sisällöntuotannon ja visuaalisen suunnittelun yhteistyön tuloksena syntyy visuaalisesti tyylikkäitä ja informatiivisia kokonaisuuksia. Loppujen lopuksi verkkosivujen tärkein tehtävä on tarjota asiakkaille tiivis ja tehokas infopaketti ilman turhia korulauseita, joka vakuuttaa heidät tilaamaan palveluita tai ostamaan tuotteita.