Wikipedia-artikkelin mukaan brändi on "tavaramerkin ympärille muodostunut positiivinen maine". Mielestämme se on enemmän kuin pelkkä nimi tai logo. Brändiä tulee hoitaa ja kehittää yrityksen kasvun mukana. Hyvin hoidettuna se tuo yritykselle lisää eloa ja näkyvyyttä.

Älä jää muiden jalkoihin

Ennen kuin alan lätisemään brändisuunnittelusta, pitää heti aluksi todeta, että brändiä ei voi luoda hetkessä. Kirkas brändi syntyy intohimosta luoda yrityksen oman toimialan tulevaisuutta ja rohkeudesta erottua muista kilpailijoista.

Mitä se brändääminen sitten on? Brändäämisellä pyritään kasvattamaan kuluttajan tietoisuutta yrityksestä, palvelusta tai tuotteesta. Termi "brändi" ei koske vain yrityksiä; se koskee myös kaupunkeja, valtioita, yhdistyksiä sekä ihmisiä. Meiltä kaikilta löytyy myös oma henkilökohtainen brändimme. Esimerkiksi ystäväni tunnistavat minut omaperäisestä kävelytyylistäni ja sitä on kuvailtu termillä “hiihtäjä”. On siis selvää, että yrityksenkin brändiin kuuluu paljon muutakin kuin pelkkä nimi ja logo.

Olet ehkä kuullut myös puhuttavan brändin maineesta ja mielikuvasta. Nämä kaksi yhdessä tuottavat joukon muistoja, tarinoita ja mielipiteitä, jotka yhdessä auttavat kuluttajaa tekemään valinnan useamman tuotteen tai palvelun välillä. Eli se on eräänlainen heijastuma yrityksen toiminnasta. Kuluttajan brändimielikuvaan voi vaikuttaa yrityksen visuaalinen ilme, historia, toimiala, hinta, maine sekä mainonnan tyyli.

Myös yrityksen omalla kävelytyylillä on väliä. Olet varmaan kohdannut kaduilla kävellessäsi hitaan löntystelijän? Eikö tälläinen yksilö olekin helppo ohittaa? Sama ohitusvaara on myös yrityksillä, jotka jäävät vain löntystelemään muiden sekaan. Erottuaksesi muista yrityksesi täytyy toimia aktiivisesti ja olla askeleen edellä muita.

Haluamme auttaa yrityksiä löytämään oman osaamisen ja kilpailuedut. Yhdistelemällä nämä elementit viestiksi, saadaan aikaan laadukasta liiketoimintaa ja palvelua, joka johtaa parempiin tuloksiin.